Vrijwilliger, dank je wel!

Heb je het Dankwoord al gezien en gelezen? Dat is om de vrijwilliger van harte te danken!

Delen maar.

Reacties zijn gesloten.

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be