Persbericht Internationale Dag van de Vrijwilliger

Vlaanderen Helpt: meer dan 1 op 5 is nieuwe vrijwilliger. Lees hier ons persbericht.

Reacties zijn gesloten.

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be