Persbericht IVD 2019

Antwerpen, 4 december 2019

Vrijwilligers, een essentiële bron van energie

Dagelijks doneren duizenden Vlamingen hun tijd en energie om zich op vrijwillige basis in te zetten voor wat voor hen het goede is. Uit de laatste telling van de KBS bleek dat meer dan 750.000 mensen in Vlaanderen vrijwilligen. Dat is al een heel aantal. Maar daarnaast bestaat er nog een enorm potentieel van mensen die bereid zijn te vrijwilligen, mits de omstandigheden het toelaten. Het bewijs daarvan vinden we in het enthousiasme bij de vrijwilligersprojecten in het kader van De Warmste Week.

Dit enorme vrijwilligerspotentieel kan je op verschillende manieren opwekken en stimuleren. In Nederland bedacht o.a. prof. Lucas Meijs daarvoor het begrip vrijwillige energie. Dat is energie die mensen zelf opwekken, die zich verder kan ontwikkelen en zelfs gerecycleerd kan worden. Deze energie kan zowel positief als negatief beïnvloed worden.

Er is sprake van positieve beïnvloeding als vrijwilligers hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Zij halen dan energie uit wat zij zelf doen. Wat plezant is, blijf je immers met plezier doen. Of hoe vrijwilligerswerk mensen vleugels kan geven. 

Mensen moeten daarom de kans krijgen om kennis te maken met het vrijwilligerswerk, rustig keuzes te kunnen maken over wat ze wel en wat ze liever niet doen. Dit principe geldt voor iedereen, ongeacht de sociaal-economische situatie of afkomst. Het vrijwillige karakter – het kunnen en mogen vrijwilligen – blijft essentieel. 

Een eerder negatieve impact op vrijwilligerswerk kan je relateren aan verschillende zaken. Denk aan de wijze waarop een organisatie ondersteuning biedt en tijd besteedt aan de vrijwilliger. Of de manier waarop vrijwilligerswerk soms wordt gepercipieerd: vrijwilligers als naïeve doetjes of mensen die het vuile werk wel zullen opknappen. 

Ook het beleid draagt een verantwoordelijkheid. Een overdaad aan regelgeving wordt als belastend ervaren. Een overheid die teveel appel doet op vrijwilligers, drukt vaak het initiële enthousiasme de kop in. Vrijwilligerswerk krijgt dan een zweem van een straf, iets dat men moet doen. Vrijwilligerswerk kan je niet opleggen of verplichten. Het past fundamenteel niet in een voor-wat-hoort-wat-verhaal. De mogelijke energie die kan vrijkomen, wordt dan al meteen gefnuikt.

Kortom, iedereen heeft recht kennis te maken met de Vrijwillige energie. Maar dan moeten we de drempels verlagen en ervoor zorgen dat de toegankelijkheid naar het vrijwilligen verbetert. Initiatieven zoals in deze editie van De Warmste Week kunnen daartoe bijdragen. 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Contact

Eva Hambach, Directeur

03/218.45.14

0474/07.41.24

PerstekstIDV2019-pdf

 

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be