Disclaimer

Deze website is een initiatief van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel we proberen om te zorgen dat alle informatie die verstrekt wordt, correct is, kunnen we hier geen sluitende garanties op geven. Het VSVw is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Voor links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover het VSVw geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is het VSVw in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

De Website, zowel de structuur als de inhoud, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto’s en software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de Website mag niets worden gewijzigd, vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid of gereproduceerd, als metatag op andere websites worden gebruikt of op enige andere wijze worden overgedragen aan derden of daarop gebruiksrechten worden verleend zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbende. Zo is het onder meer verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbende informatie van de Website of de Website zelf op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Lees ook de Privacy Policy.

Merk je iets op dat niet juist of aanstootgevend is? Neem dan contact:

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 B1
2000 Antwerpen
32 (0)3 218 59 01

vrijwilligerswerk@vsvw.be

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
De Peperfabriek
Breughelstraat 31 - 33
2018 Antwerpen