De burgemeesters

Wij daagden je uit voor #IVD2018: durf jij je burgemeester te verleiden om vrijwilligers te bedanken met IVD? Natuurlijk moesten we dan een wederdienst bewijzen. We schreven verschillende burgemeesters aan, en dit is wat zij te zeggen hebben. We posten ze in volgorde van inzending. Vrijwilliger, steek die pluim maar op je hoed!

Burgemeester Daniël Termont, Gent

 

 

Burgemeester Bart De Wever, Antwerpen

“Vrijwilligerswerk is een hoeksteen van actief burgerschap. Elke dag zetten duizenden Antwerpenaren zich belangeloos in voor hun stadsgenoten. Ze begeleiden werkzoekenden, bezoeken senioren, onderhouden een groenperkje of bemiddelen bij burenruzies. Ieder naar zijn of haar eigen vermogen. Het werk van vrijwilligers versterkt het sociaal weefsel van onze stad. Het levert nieuwe vriendschapsbanden en wederzijds respect op. Naast het ‘zichtbare’ vrijwilligerswerk zijn er nog zovele anderen wiens werk we niet meteen zien. Ik denk aan zij die boodschappen doen voor een buur die slecht te been is, of die zorg dragen voor een ziek familielid. De inzet van al deze mensen is voor onze gemeenschap onmisbaar. Ik wil dan ook graag namens de Antwerpenaren alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun engagement en bijdrage aan een betere, hechtere samenleving.”

Burgemeester Christoph D’Haese, Aalst

“Wie goed doet, goed ontmoet” zegt een oud Vlaams spreekwoord. Het is een gezegde dat anno 2018 wat in onbruik lijkt geraakt, maar in vrijwilligerswerk voortdurend concreet wordt toegepast. Vrijwilligers doen zeer veel goeds, en ik hoop – maar dat denk ik eerlijk gezegd wel – dat zij hiervoor veel goeds terugkrijgen. Het talent van de vrijwilliger levert dag in dag uit een wezenlijke bijdrage. Volgend jaar reiken wij zelfs voor het eerst een vrijwilligerstrofee uit. “

Burgemeester Veerle Heeren, Sint-Truiden

“Sint-Truiden telt maar liefst 320 verenigingen, van sportclubs en buurtwerkingen tot adviesraden, en daar tellen we de vrijwilligers die op eigen initiatief een familielid of buur een handje toesteken nog niet bij. Die helpende handen brengen warmte en zachtheid in onze stad, iets dat we tegenwoordig alsmaar meer missen. Wij zijn alle vrijwilligers oprecht dankbaar voor hun inzet, hun tijd en hun toewijding. Zij maken van Sint-Truiden een thuis, een plek waar iedereen mee kan.”

Burgemeester Bart Somers, Mechelen

“Eén op vijf Vlamingen doet aan vrijwilligerswerk. Omgerekend zijn dat zo’n 15 000 Mechelaars die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Ze zijn van onschatbare waarde voor verenigingen, organisaties en sportclubs. Ook in veel Mechelse voorzieningen en instellingen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra, welzijnsorganisaties en scholen zijn vrijwilligers onmisbaar. Zelfs in straten en buurten maken vrijwilligers vaak het verschil. Voor mij is de vrijwilliger dan ook een hoeksteen in onze samenleving. Sinds 2005 benoemt de stad daarom een Mechelaar én een Mechelse vereniging of organisatie tot ‘Vrijwilliger(s) van het jaar’. Elk initiatief van derden om vrijwilligers te huldigen juich ik daarom zeker toe.”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne, Kortrijk

“Ook in Kortrijk koesteren we onze vrijwilligers. De stad kan simpelweg niet zonder. Ze helpen de kerstmarkt in goeie banen te leiden vanuit de vzw Feest In Kortrijk. Ze helpen de straten op te ruimen met Kortrijk Kraaknet. Ze helpen onze kinderen veilig oversteken aan de schoolpoort. En ze doen nog zoveel meer dan dat. De komende jaren gaan we hen als stad nog meer ondersteunen. We richten een pool van Kortrijkse Vrijwilligers op en zetten hen jaarlijks in de bloemetjes met een groot Feest van de Vrijwilliger.”

Burgemeester Guido De Padt, Geraardsbergen

“Vrijwilligers zijn de zuurstofflessen van onze samenleving.”

Burgemeester Wim Dries, Genk

“Stad Genk telt 7.000 actieve vrijwilligers. Hier geloven we in het ‘samen stad maken. Onze vrijwilligers zijn actief in werkelijk alle domeinen van het stedelijk weefsel en zijn hiermee een drijvende kracht van deze filosofie. Ze onderhouden natuurreservaten, ruimen slingervuil op, zijn actief in jeugdbeweging, jeugdwelzijnswerk of speelpleinwerking, organiseren zorgactiviteiten, zetten religieuze en levensbeschouwelijke beleving op poten…Het is een eindeloze lijst.  Zonder hen zou Genk minder mooi zijn, minder warm, minder talentrijk. Zonder hen zou Genk gewoon minder Genk zijn.”
Lees ook het persbericht ‘Vrijwilligers werken het best lokaal’
 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be