De Bestuursleden van het Steunpunt

De bestuursleden van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw dragen het vrijwilligerswerk in hun hart. We vroegen hen naar een foto van zichzelf en een quote over de meerwaarde van het vrijwilligerswerk vanuit hun perspectief. We presenteren ze in alfabetische volgorde.

Ackermans Dorien

Dorienis coördinator voor D’Broej deelwerking MIKS. D’Broej is De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren en wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren  in een aantal van de meer achtergestelde buurten in Brussel

Voor de jeugdhuizen van D’Broej zijn vrijwilligers van groot belang: ze zorgen ervoor dat we meer jongeren kunnen helpen, ze bieden meer groeikansen aan het jeugdhuis en de kinderen, kunnen zelf dingen bijleren, maken deel uit van een grote organisatie. Geen jeugdwerk zonder vrijwilligers!

Becuwe Pieter 

Natuurpunt heeft Pieter afgevaardigd als de vertegenwoordiger van hun organisatie. Hij werkt als Bewegingscoach voor de provincie West-Vlaanderen en de regio Meetjesland

Vrijwilligers vormen het kloppende hart van Natuurpunt. Dag in dag uit realiseren zij meer en betere natuur voor iedereen.

 

 

De Bruyne Naomi

Naomi werkt voor de Socialistische Mutualiteiten en ondersteunt hier de vrijwilligersverenigingen. Naomi zetelt in het Dagelijks Bestuur en vervult haar 2de mandaatperiode in het Bestuursorgaan van het steunpunt.

Iedereen heeft het altijd over wat ze uit de maatschappij kunnen halen. Vrijwilligerswerk is het omgekeerde daarvan: iets teruggeven.

 

 

De Loght Sven

Sven is Directeur van vzw Elegast, Voorzitter van de Commissie Vrijwilligersbeleid van het Vlaams Welzijnsverbond en zetelt vanuit deze organisatie in ons Bestuursorgaan.

Tijd is wat we allemaal te weinig hebben en toch is tijd het cadeau dat vrijwilligers ons geven.

 

Dierckx Inne

Ik ben Inne Dierckx. In december 2008 startte ik als verantwoordelijke vrijwilligers voor het gemeentebestuur van Mol.  Binnen het gemeentebestuur werken er een kleine 30 diensten met vrijwilligers.  Zo’n 790 vrijwilligers geven er het beste van zichzelf.  In 2018 richtten we Vrijwilligerscentrale Mol op. Het vrijwilligerswerk leeft immers in gans Mol, niet alleen binnen onze diensten.  Met de Vrijwilligerscentrale willen we de Molse organisaties en verenigingen die met vrijwilligers werken ondersteunen en zo de inzet van àlle vrijwilligers waarderen.

Sinds 9 oktober maak ik deel uit van het nieuwe beheersorgaan van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk brengt je in beweging

 

Janssens Griet

Griet werkt als Directeur voor vtbKultuur. Ze zetelde al in onze Algemene Vergadering maar maakte in oktober 2019 de overstap naar ons Bestuursorgaan.

Ik zou jullie lieve vrijwilligers, kunnen overladen met geschenken en bloemen om te laten weten dat het fantastisch is wat jullie doen. Maar eigenlijk hoop ik vooral dat je er zelf content van wordt, van het vrijwilligerswerk dat je doet, dat je waardering krijgt van mensen waarvoor je je inzet. Bij vtbKultuur organiseren vrijwilligers met veel goesting culturele activiteiten, om samen met anderen van cultuur te genieten. Die goesting, die wens ik jullie op deze internationale vrijwilligersdag toe!

 

Lemahieu Tom

Tom Lemahieu is lector sociaal-cultureel werk aan Howest (Hogeschool West-Vlaanderen), voorzitter van het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligerswerk en lid van de Strategische adviesraad voor Cultuur. Daarnaast is hij bestuurder in een aantal sociaal-culturele organisaties.

Gist in het maatschappelijke beslag, cement van zoveel sectoren, peper en zout voor de samenleving!  Vrijwilligers zijn dat belangrijke ingrediënt dat een gerecht niet kan missen. Véél meer dan de kers op de taart!  Dank aan elke vrijwilliger om de samenleving smaak te geven!

Mathijssen Carmen

Het Rode Kruis Vlaanderen is altijd een actief lid geweest van het Steunpunt. Na een mandaat in de Algemene Vergadering, maakte Carmen onlangs de stap naar het Bestuursorgaan.

Bij Rode Kruis-Vlaanderen staan alle vrijwilligers achter onze internationale Fundamentele Beginselen.

Het eerste fundament is ‘menselijkheid’.

Dat staat voor het voorkomen en verlichten van menselijk leed. Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van de bevolking te beschermen. We streven naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.

Ik denk dat dit fundament ruimer herkenbaar is voor de meeste vrijwilligers in Vlaanderen.

Daarom een warme dank-je-wel aan alle vrijwilligers in Vlaanderen die werken aan wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.

 

 

Van den Abeele Myriam

Myriam maakt sinds 9 oktober 2019 deel uit van het Bestuursorgaan. Ze zetelt als vertegenwoordiger van de Vlaamse Ouderenraad.

dit tekstje is klein, maar mijn dankbaarheid is groot, het feit dat jullie “vrijwilligers” er zijn, is BIJZONDER fijn !

 

Van Liefferinge Tom

Na een carrière in de privésector (toerisme) ben ik zelf als vrijwilliger in het Brusselse Winterplan voor daklozen terechtgekomen en het heeft mij nooit meer losgelaten.

Intussen werk ik het beleid uit en ben ik het aanspreekpunt voor de 500 vrijwilligers in België bij Dokters van de Wereld. Tom maakt sinds kort deel uit van het Bestuursorgaan van het Steunpunt?.

Vrijwilligers zijn de helden van de dag, het is een hele eer om mij daar elke dag voor in te zetten. Getuige zijn van deze diversiteit en ‘melting pot’ geeft mij hoop op een betere en sociaal rechtvaardigere wereld. Tonnen hoop!

Vercauteren Gregory

Gregory was er meteen voor gewonnen om een plek op te nemen in het nieuwe Bestuursorgaan. Hij heeft zich ook geëngageerd als lid van het Dagelijks Bestuur. Hij werkt als Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid bij FARO.

De erfgoedsector kan niet zonder vrijwilligers. Want erfgoedvrijwilligers kom je haast overal tegen: van de lokale heemkundige kring tot in de grote musea en archiefinstellingen. Hun werk is niet altijd even zichtbaar, maar wel onschatbaar en onbetaalbaar. Daarom een welgemeende dankjewel voor al jullie inzet!

 

 

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be