Dankwoord 2020

Zo het dankwoord voor 2020 is beschikbaar.
Je kan het vrij gebruiken, wel altijd met bronvermelding.
 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be