Dankwoord IDV 2020

Het Dankwoord ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrijwilliger 2020 is er. Je mag het delen, gebruiken; wel altijd mits bronvermelding.

Reacties zijn gesloten.

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be