Vlaanderen Helpt: meer dan 1 op 5 is nieuwe vrijwilliger. Lees hier ons persbericht.

Het Dankwoord ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrijwilliger 2020 is er. Je mag het delen, gebruiken; wel altijd mits bronvermelding.

De internationale Dag van de Vrijwilliger 2020 komt eraan: 5 december 2020.

Het thema is Kracht.

Je kan al aan de slag met het beeldmateriaal.

Tagcloud

 
 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be