Internationale Dag Vrijwilligerswerk

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. Niet zomaar prikten de Verenigde Naties in 1985 al deze dag met deze resolutie. De bedoeling? Wereldwijd het vrijwilligerswerk zichtbaar maken en promoten.

Doe mee met IVD in Vlaanderen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw zet deze dag graag mee in de kijker. Want vrijwilligerswerk doet goed.  5 december 2017? Een korte samenvatting:

Bedankt om te bedanken!

En UN Volunteers?

Ontdek de campagne van UNV voor 2017, met als slogan ‘Volunteers Act First’.

Tel mee in Vrijwilligersland

Vrijwilligersland? Dat is een fictief land met vrijwilligers als inwoners en actieve burgers. Hoeveel mensen precies vrijwilligen, is moeilijk te meten. Er zijn wel schattingen van hoeveel inwoners Vrijwilligersland telt:
  • 750.000 vrijwilligers in Vlaanderen*
  • 100 miljoen vrijwilligers in Europa
  • 971 miljoen vrijwilligers in de wereld

Deze cijfers zijn belangrijk: ze geven een idee van wat burgers bijdragen aan een warmere wereld.

*Cijfers KBS

 

Vrijwilligerswerk doet goed!

 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Amerikalei 164 bus 1 || 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 || info@vsvw.be || www.vlaanderenvrijwilligt.be